1
2
3
Solární panely Zámečnictví Zabezpečení Vrata - brány

Vjezdové brány

Vyrábíme a montujeme posuvné a otočné vzjezdové brány jakýchkoli rozměrů a provedení dle potřeb a přání zákazníka a to jak brány privátní pro vjezdy k rodinným domům tak brány průmyslové pro vjezdy do firemních areálů.

Povrchovou úpravu vjezdové brány provedeme dle objednávky zákazníka (žárové zinkování, metalizace zinkem, konečný nátěr barvou dle RAL, apod.).

U posuvných vjezdových bran, pokud to místní podmínky dovolují (především dostatečná zásuvná hloubka) vždy preferujeme brány NESENÉ (samonosné), tzn., že v průjezdném profilu není brána žádným způsobem vedená po zemi.

Odpadají tak možné komplikace a nutná (zvláště zimní) údržba pojezdové kolejnice, zjednodušuje a zlevňuje se potřebná stavební příprava pro montáž brány (není nutný betonový základ do nezámrzné hloubky v průjezdném profilu vjezdové brány).Brány osazujeme elektrickými pohony a všemi standardními bezpečnostními prvky jako je tlaková vypínací automatika, světelné závory, výstražný maják atd.

Brány lze ovládat například dálkovými ovladači (třeba dvou nebo čtyřkanálovým ovladačem společně s garážovými vraty), klíčovým spínačem, kódovou klávesnicí, transpondérovým spínačem, prstovým skenerem, indukční smyčkou, tlačítkovým spínačem z vrátnice, telekomunikačním zařízením (pobočkovou ústřednou) podniku apod.

Otočné brány větších rozměrů a otočné brány vystavené velkému zatížení větrem vybavujeme elektrickými zámky.

U pohonů pro vjezdové brány lze samozřejmě také programovat funkci automatického zavírání po nastaveném časovém intervalu.

Firma Hörmann poskytuje na pohony pro privátní vjezdové brány pětiletou záruku!

Posuvné a vjezdové brány

Posuvné a vjezdové brány

Brány osazujeme elektrickými pohony a všemi standardními bezpečnostními prvky jako je tlaková vypínací automatika, světelné závory, výstražný maják atd.
Pohony bran

Pohony brán

Dodáváme elektrické pohony posuvných a křídlových bran Hörmann. Pohony pro brány nabízíme ve variantách pro privátní otočné dvoukřídlé brány, otočné jednokřídlé brány i posuvné brány.